Vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Nederlands 3 3
Maatschappelijke vorming 3 2
Wiskunde 2 2
Elektriciteit 17 17
Informatica 1 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32