Vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdients 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 5 5
Economie 4 4
Informatica 1
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Communicatie en media 1
Seminarie 2
Totaal 32 32