Vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 4 4
Filosofie 2 2
Sociologie en psychologie 5 6
Project 1 1
Informatica 1
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Communicatie en media 1 1
Totaal 32 32