Derde Graad 7e jaar Organisatie-assistentie

Arbeidsmarktgericht
tot en met 2024-2025

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal voelend en creatief, je werkt graag met mensen en hebt aandacht voor hun leef- en woonsituatie. Respect voor eigenwaarde en geduld maken deel uit van je karakter.

Studierichtingsprofiel

  • Bereiken van de beroepskwalificaties logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen en logistiek medewerker in de voedingsdienst, dit in samenhang met de doelstellingen rond communiceren en kwaliteitsbewust handelen.
  • Aandacht voor kwaliteitsvol organiseren (en zelfstandig uitvoeren) van dienstverlenende activiteiten.
  • Praktisch gerichte opleiding met stages in verschillende settings en diverse complexe situaties.

En voor later?

Deze studierichting bereidt voor op de arbeidsmarkt als logistiek assistent in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvanginstellingen en als logistiek medewerker in de voedingsdienst.

Vakken 7de jaar
Godsdienst 2
Project Algemene Vakken (PAV) 4
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Frans 2
Logistieke dienst 4
Voedingsdienst 6
Stage 10
Totaal 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.