Mercator

Mercatorproject

Voor wie?
  • Je werkt graag autonoom en je wilt je zelfregulerende vaardigheden versterken.
  • Je volgt de richting Grieks-Latijn, Latijn of Natuurwetenschappen.
Doelen
  • Een krachtige leeromgeving creëren voor cognitief sterke jongeren
  • Jongeren bewuste keuzes laten maken binnen hun eigen leertraject
  • Jongeren zicht leren krijgen op hun eigen competenties
  • Jongeren nieuwe kennis en vaardigheden aanreiken waardoor ze beter voorbereid zijn op het hoger onderwijs

Krachtlijnen: ABC-model

We vertrekken vanuit het ABC-model van M. Vansteenkiste (UGent).

  • Autonomie: Jongeren leren eigen keuzes maken over hoe ze de leerstof willen verwerken tijdens een les. Bijvoorbeeld: de leerkracht geeft de leerlingen de keuze om de instructie van de leerkracht te volgen of zelfstandig oefeningen te maken.
  • Betrokkenheid: Elke leerling heeft een persoonlijke studiebegeleider die hem/haar ondersteunt in het eigen leerproces.
  • Competentie: Jongeren leren inzicht verwerven in de eigen werkpunten aan de hand van een groeiportfolio.

Aanmelden voor het 3e jaar

Heb je zin om volgend jaar in de Mercatorklas te zitten, vul dan het aanmeldingsformulier in voor 4 juni.

Let op: omwille van logistieke redenen worden de plaatsen binnen de Mercatorklas beperkt. Wanneer de klas volzet is zullen leerlingen op een wachtlijst worden geplaatst. Indien er voldoende leerlingen op de wachtlijst staan, kunnen we een tweede klas voorzien. De volgorde van de wachtlijst wordt chronologisch bepaald op basis van tijdstip van inschrijving.

Wil je extra informatie over het mercatorproject?

Heb je nog een vraag of suggestie? Neem contact op met het secretariaat van de Tweede Graad: tweedegraad@viatienen.be

Interessante links