Mercator

Mercatorklas

Meer informatie over inschrijvingen volgt in het derde trimester

Voor wie?

  • Leerlingen van de richtingen Grieks-Latijn, Latijn of Natuurwetenschappen in het derde jaar.
  • Leerlingen die graag autonoom werken en die hun zelfregulerende vaardigheden willen versterken.

Let op: omwille van logistieke redenen zijn de plaatsen binnen de Mercatorklas beperkt. Wanneer de klas volzet is, zullen leerlingen op een wachtlijst komen te staan. De volgorde van de wachtlijst wordt chronologisch bepaald op basis van het tijdstip van de inschrijving.

Mercatortraject

Aanmelden kan via leerlingbegeleiding. Voor de leerlingen uit Expeditie XL gebeurt dit automatisch.

Voor wie?

  • Voor cognitief sterke leerlingen (in alle richtingen die we aanbieden).

Wat?

Op individueel niveau kijken we naar de noden. Er zijn verschillende pistes: projectmatig werken, versnellen of verbreden, …

Verloop

Tot oktober laten we de leerling de overgang naar het derde jaar op zichzelf ervaren. We merken namelijk vaak dat dit een grote stap is en dat de noden vaak veranderen. Na het eerste rapport nemen we contact op met de leerling en ouders om te kijken waar de noden op dat moment liggen. Nadien werken we een plan op maat uit voor de rest van het schooljaar.

Krachtlijnen: ABC-model

We vertrekken vanuit het ABC-model van M. Vansteenkiste (UGent).

  • Autonomie: Jongeren leren eigen keuzes maken over hoe ze de leerstof willen verwerken tijdens een les. Bijvoorbeeld: de leerkracht geeft de leerlingen de keuze om de instructie van de leerkracht te volgen of zelfstandig oefeningen te maken.
  • Betrokkenheid: Elke leerling heeft een persoonlijke studiebegeleider die hem/haar ondersteunt in het eigen leerproces.
  • Competentie: Jongeren leren inzicht verwerven in de eigen werkpunten aan de hand van een groeiportfolio.

Wil je extra informatie over het mercatorproject?

Neem contact op met het secretariaat van de Tweede Graad: tweedegraad@viatienen.be

Interessante links