Derde Graad Bedrijfs-wetenschappen

Doorstroom
Hervorming

Leerlingenprofiel

Je bent geboeid door economische en financiële concepten en wiskunde. Je wil deze zowel theoretisch als meer toegepast kunnen benaderen. Je bent leergierig en wil theoretische leerstof verwerken. Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je kan ordelijk, nauwkeurig en stipt werken. In de Tweede Graad heb je bij voorkeur een economisch gerichte doorstroomrichting gevolgd.

Studierichtingsprofiel

  • Theoretische studierichting
  • Brede algemene vorming
  • Vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht ontwikkelingen in economische concepten en hun onderlinge verbanden.
  • Specifiek voor deze studierichting:
    • Specifieke vorming (gevorderd pakket) economie en bedrijfswetenschappen: analyse macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen, aspecten van financiering, accounting en analyse van de jaarrekening, kostprijsberekening, aspecten van sociaal en fiscaal recht en functionele managementdomeinen
    • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
    • Informaticawetenschappen: informatie- en databeheer

En voor later?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Bedrijfswetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de economische richtingen.

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Duits 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 3 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Informaticawetenschappen 1 1
Wiskunde 4 3
Bedrijfswetenschappen 10 10
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.