Derde Graad Elektrotechnieken

D/A Finaliteit

Leerlingenprofiel

Je bent geboeid door technologie en in het bijzonder in elektrische toepassingen. Die interesse kan je zowel binnen theoretische als praktische contexten realiseren.

Studierichtingsprofiel

 • Technologische en theoretisch-praktische studierichting
 • Focus op technologische vaardigheden in verschillende domeinen
 • Aandacht voor procesdenken
 • Specifiek voor deze studierichting:
  • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepast ruimtemeetkunde
  • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden
  • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
  • Draden en kabels trekken
  • Diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire
   en industriële context

En voor later?

Elektrotechnieken heeft een dubbele functie. Enerzijds word je voorbereid op verder studeren in het hoger onderwijs. Hierbij zijn opleidingen Secundair-na-Secundair, graduaatsopleidingen of een specifieke selectie bacheloropleidingen mogelijk. Technici met dit profiel zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Anderzijds maken de behaalde beroepskwalificaties een onmiddellijke intrede op de arbeidsmarkt mogelijk. (BK Elektrotechnicus, BK Technicus industriële elektriciteit)

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 3 2
Elektriciteit 4 4
Projectvoorbereiding 4 4
Projectrealisaties 7 7
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.