Derde Graad Opvoeding en begeleiding

D/A Finaliteit
Hervorming

Leerlingenprofiel

Ben je sociaal, creatief en ga je graag aan de slag met mensen en heb je aandacht voor hun welzijn? Vooral werken met kinderen en jongeren, hen ondersteunen en begeleiden. Wil je ook aan de slag met mensen met een beperking? Kan je goed in teamverband werken? Dan is Opvoeding en begeleiding iets voor jou.

Studierichtingsprofiel

  • Theoretisch-praktische studierichting met stage
  • Wetenschappelijke-theoretische basis met betrekking tot psychologie, (ortho)pedagogiek en de mens en zijn plaats in de samenleving
  • Uitvoeren van pedagogische handelingen en begeleidingsactiviteiten
  • Specifiek voor deze studierichting:
    • Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie
    • Toepassen van pedagogische modellen binnen het studiegebied
    • Reflectie ethische en deontologische casussen en thema’s uit de kinderopvang

En voor later?

Deze studierichting bereidt je voor op zowel uitstroom naar de arbeidsmarkt (kinderbegeleider) als op verder studeren (HBO5 of professionele bachelor) in een sociale richting. Ook een aantal richtingen binnen Secundair-na-Secundair behoren tot de
mogelijkheden.

(BK Kinderbegeleider baby’s en peuters, BK Kinderbegeleider schoolgaande kinderen)

Vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Psychologie 3 3
Pedagogie 4 4
MCW 1
Zorgkunde 2
Orthopedagogie 1
Project 2 2
Stage 5 5
Mens & samenleving 1
Artistieke vorming 1
Totaal 32 32

Inschrijven voor deze richting?

Indien je je kind wenst in te schrijven voor het lopende schooljaar, kan je contact opnemen met het secretariaat van de graad waarvoor je wil inschrijven.